ASI, Kurikulum Illahi Untuk Pendidikan Karakter Anak

Setiap orangtua pasti menginginkan anak-anaknya memiliki akhlak yang mulia, jujur, suka menolong, perhatian, memiliki kepedulian, dan lain sebagainya. Dalam Islam-pun, akhlak memiliki posisi yang sangat penting, sehingga setiap aspek dari ajaran agama ini selalu berorientasi pada pembentukan dan pembinaan akhlak yang mulia (akhlaqul karimah). Hal ini tercantum antara lain dalam sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlakj yang mulia.” (HR. Ahmad, Baihaqi, & Malik). “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya.” (HR. Tirmizi). “Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan (menganugerahkan kepada mereka) akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan (manusia) kepada negeri akherat.” (QS. Shad [38]: 46)
Akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Seseorang dikatakan berakhlak jika perbuatan yang ditimbulkan bersumber dari dalam dirinya sendiri dan dilakukan tanpa melalui Baca lebih lanjut

Iklan